Bezsensopedia
Advertisement

Wodolejstwo (inaczej lanie wody lub mówienie o niczym) – obszerna wypowiedź ustna lub pisemna zawierająca bardzo mało merytorycznej treści. Wodolejstwo najczęściej występuje w szkole i polityce, czyli tam, gdzie osoby niemające nic sensownego do powiedzenia muszą dobrze się prezentować.

Nowomowa partyjna[]

Perfekcjonistami w zakresie wodolejstwa są komuniści. Opracowali oni specjalną tabelę składającą się z czterech kolumn. Łącząc ze sobą przypadkowe zdania z kolejnych kolumn otrzymujemy piękne zdania o niczym np. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że realizacja nakreślonych zadań programowych pomaga w przygotowaniu i realizacji odpowiednich warunków aktywizacji.

Zbiór A Zbiór B Zbiór C Zbiór D
Koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych
z drugiej strony zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju
podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa
Nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizacje
w ten sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupy w kształtowaniu nowych propozycji
Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadanie w wypracowywaniu kierunków postępowego wychowania
Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
Różnorakie i bogate doświadczenia wzmocnienie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji
Troski organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju
wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania form oddziaływania

Źródło: Uniwersalna ściąga do przemówień.

Przykład wodolejstwa[]

Zamiast mówić cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, co zapisujemy wzorem H2O możesz powiedzieć tak:

A propos de facto z punktu widzenia po linii prostej, ponieważ poniekąd, iż biofizyka i biochemia nie ma żadnego wpływu na owe zjawiska więc możemy w tym układzie jednoznacznie powołać się na prawa o budowie chemicznej substancji według uznawanej powszechnie teorii o ziarnistej budowie materii. Wynika z niej, że woda każda kropla wody składa się z miliardów cząsteczek. Każda z nich ma specyficzną budowę, która wyróżnia ją spośród cząsteczek innych substancji. Budowa ta objawia się tym, że każda cząsteczka wody składa się z tlenu (symbolem chemicznym tlenu jest litera "O") i wodoru (symbolem chemicznym wodoru jest litera "H"). W tym miejscu trzeba jeszcze zwrócić uwagę na liczebność wymienionych substancji. Nauka dowiodła, że w każdej cząsteczce znajduje się dokładnie jeden atom tlenu, i dwa atomy wodoru. Tak więc pamiętając, że symbolem chemicznym tlenu jest litera "O", a symbolem chemicznym wodoru jest litera "H" możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wzór chemiczny wody to nic innego, ale H2O. Dziękuję bardzo za uwagę.


Komuna
Komunizm

Symbolika: czerwona gwiazdaczerwony sztandarsierp i młot
Nurty: bolszewizmdżuczeeurokomunizmmaoizmstalinizm
Twórcy: Karol MarksFryderyk EngelsWłodzimierz LeninLew TrockiJózef StalinBolesław Bierut
Metody działania: cenzurakult jednostkiŁagrypropagandapropaganda sukcesuwodolejstwo
Organizacje: Armia CzerwonaKGBOMONPZPRZOMO
Komunistyczne państwa: ChinyKambodżaKorea PółnocnaKubaWietnam
Dawne państwa: ZSRRCzechosłowacjaNRDPRL
Zobacz też: AntifakomunistaMur berlińskineokomuniściRewolucja październikowasocjalizm utopijnytotalitaryzmWilk i Zając

Advertisement