Bezsensopedia
Advertisement
Ujednoznacznienie Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.

3 miejscowości w Polsce:

  • Włochy - wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice
  • Włochy - wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
  • Włochy - wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne:


Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Włochy (ujednoznacznienie). Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Advertisement