Bezsensopedia
Advertisement

Ustrój – coś w polityce lub ekonomii mające na celu doprowadzenie kraju do potęgi kosztem innym państw lub 95% mieszkańców tego państwa.

Typy ustrojów[]

  • Demokracja – cyrk, czego dowodem jest Unia Europejska oraz panowie z Wiejskiej.
  • Feudalizm – król ma władzę i kontroluje lepszych. Lepsi kontrolują rycerzy, rycerze kontrolują chłopów. Chłopi zaś kontrolują swoje ziemie. W stylu XXI wieku zamiast chłopa mamy roboty w fabrykach.
  • Monarchia – król ma władzę nad wszystkimi.
  • Anarchia – czyli to, o co walczą punki.
  • Dyktatura – rządzi jeden dekiel.
  • Komunizm – brak zalet.

Czasami dzielmy też ustrój pod względem gospodarczym.

  • Kapitalizm – cyrk nad cyrki, możesz robić wszystko i mówić, iż to twoje. Słowo my jest zakazane.
  • Komunizm – pod względem ekonomicznym wszystko twoje, czyli ich.
  • Liberalizm – rób wszystko, bo masz prawo.
Advertisement