Bezsensopedia
Advertisement
Ujednoznacznienie Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • Napad - w języku potocznym, przestępstwo popełnione z użyciem siły lub przy użyciu groźby użycia siły
  • Napad - w terminologii wojskowej, uderzenie na siły przeciwnika


Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Napad. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Advertisement