Bezsensopedia
Advertisement

Mistyfikacja – celowe i zamierzone wprowadzanie w błąd poprzez udawanie kogoś innego (tzn. kokoś kim się nie jest choć czysto teoretycznie mogłoby się być) tworzenie fikcyjnych instytucji lub szerokim opisywaniem nieistniejących zjawisk, wydarzeń w celu uzyskania korzyści różnego rzędu.

Uproszczona definicja[]

Mistyfikacja to robienie w ch**a całej masy.

Advertisement