Bezsensopedia
Advertisement

Liberalizm - ustrój polityczny popierający uwolnienie wszystkiego, oprócz socjalu. W myśl liberalizmu jest jak największe ograniczenie roli prawa (czyli po prostu zrobienie anarchistycznego państwa). Liberalizm uznaje siebie za odrębny ruch od lewicy, choć jedyną różnicą jest fakt, że lewica chcę rozbudowę socjalu.

Najbardziej liberalną odmianą liberalizmu jest konserwatywny liberalizm, który w 100% tępi pomysły lewicowe.

Idealny liberał[]

Najbardziej idealnym przykładem liberała jest wilk. Sam zdobywa pożywienie, sam wychowuje młode, chodzi własnymi szlakami oraz sam odpowiada za swoje życie.

Słynni liberałowie[]

  • Janusz Korwin-Mikke
  • Ronald Reagen
  • dyktator Chile Augusto Pinochet, który stworzył liberalny kraj, gdzie każdy był wolny wobec siebie (pomijając samego dyktatora).

Zobacz też (lub napisz)[]

Advertisement