Bezsensopedia
Advertisement

Komentator sportowy – osoba, która podkłada głos do transmisji z różnych imprez sportowych. Słychać go przez całą transmisję (chyba, że występują problemy techniczne, najczęściej poza granicami kraju).

W tym miejscu musimy zaznaczyć, że komentowanie nie jest wcale łatwą pracą! Komentator musi potrafić:

  • nawijać przez dwie godziny bez przerwy,
  • powstrzymać się od okrzyku o k***a widząc fatalne błędy naszych,
  • zainteresować widza, gdy na arenie nic się nie dzieje.

Style komentowania[]

Komentatorzy sportowi wykształcili różne nurty swojej dziedziny sztuki.

  • Ekspresywny: ten nurt polega na tym, że komentator idzie na żywioł i skupia się głównie na przekazywaniu swoich emocji. Pomimo dużej ilości wykrzykiwanych słów nie ma tam miejsca na żaden bełkot czy wodolejstwo! Komentatorzy ekspresywni komentują całym sobą, stosują mnóstwo środków poetyckich i bardzo rzadko biorą oddech. Mistrzem tego gatunku jest Tomasz Zimoch, który potrafi krzyczeć przez pół godziny bez przerwy.
  • Ekspresywno - monologiczny: popularny i dość dobrze prezentujący się nurt łączący ze sobą dwa style. W momentach pięknych, emocjonujących komentator zachowuje się w sposób energiczny, wykrzykuje spontaniczne myśli podobnie do komentatorów ekspresywnych. W pozostałych momentach ma natomiast tendencje do snucia monologów na tematy czasem odchodzące od samego wydarzenia (np. opowiada biografie zawodnika lub analizuje stan polskiego sportu). Do przedstawicieli tego nurtu możemy zaliczyć większość komentatorów TVP z Włodzimierzem Szaranowiczem i Dariuszem Szpakowskim na czele.
  • Statystyczny: komentarz przypominający generowane automatycznie polecenia z komputera. Polega on głównie na czytaniu monotonnym głosem kolejnych wyników/zdarzeń. Elementy spontaniczne zredukowane są tutaj do stwierdzeń typu brawo lub słabo. Sposób ten stosuje większość komentatorów z Eurosportu.

Oczywiście każdy komentator ma oprócz tego swój niepowtarzalny styl (może oprócz przedstawicieli nurtu statystycznego). Czasem jest wyjątkowy do tego stopnia, że nie da się go zakwalifikować do żadnego z głównych nurtów.

Advertisement