Bezsensopedia
Advertisement

Kałuża - niewielki akwen o niezdefiniowanym znaczeniu militarnym, do przebycia którego wojsko nie potrzebuje sprzętu specjalistycznego.

Advertisement