Bezsensopedia
Advertisement

Immunofagocytoza, opsonofagocytoza (nazywana także fagocytozą immunologiczną) jest to proces, w wyniku którego fagocyt należąca do układu odpornościowego fagocytuje antygen opłaszczony opsoninami z udziałem receptorów dla opsonin.


Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Immunofagocytoza. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Advertisement