Bezsensopedia
Advertisement

Ikona – mały obrazek na pulpicie otwierający jakiś program. Ikony mają bardzo duży potencjał rozrodczy, który przyczynia się do stopniowego zarastania pulpitu. Użytkownicy przyjmują różne postawy wobec ekspansji ikon. Najczęściej spotykane to:

  • liberalna - objawia się biernością wobec nowych ikon (i syfem na pulpicie);
  • konserwatywna - nowe ikony są usuwane lub odprowadzane do odpowiednich folderów;
  • totalitarna - ikony poddawane są masowej eksterminacji, na pulpicie prawo bytu ma tylko kosz, mój komputer i przeglądarka internetowa - a i te nie zawsze.
Advertisement