Bezsensopedia
Advertisement
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy kraju. Zobacz też: inne znaczenia.


Medal.png Ten artykuł otrzymał medal, więc na pewno jest bardzo fajny.

Flaga

Rawa (oficjalnie: Wielkie Księstwo Rawowskie) – państwo w północno-zachodniej Polonii ze stolicą w Rawie. Kraj od początku swego istnienia jest monarchią parlamentarną - aktualnie panuje w nim wielki książę Joachim VI.

Historia

Mapa historyczna

Rawa została założona jako linguryjska kolonia nad Zatoką Rawowską. Ze względu na odległe położenie względem Lingurii kontakty między tymi miastami szybko wygasły i Rawa zaczęła rozwijać się całkowicie niezależnie. W momencie rozpadu Imperium Linguryjskiego wokół Rawy istniało już małe państwo obejmujące południowe wybrzeże zatoki i ujście Resu.

W latach 735 - 565 przed nową erą kraj powoli powiększał swoje terytorium zasiedlając niczyje ziemie. Ekspansja odbywała się głównie wzdłuż wybrzeży oraz Resu. Kraj rozwijał się także gospodarczo i militarnie. W 565 roku Rawa zaatakowała Centralię przyłączając do siebie niewielki, lecz dobrze rozwinięty fragment tego kraju. W kolejnych latach Rawa kontynuowała zasiedlanie ziem w kierunku południowym, aż dotarła do granic innych krajów.

W roku 539 Rawa wzięła udział w wojnie o rozpad Centralii. W wyniku tej czteroletniej wojny przyłączono duży terytorialnie i ważny gospodarczo obszar. W latach 525-495 Rawa skolonizowała spory obszar w południowo-wschodniej Bigerii oraz zachodnim Nuvucie, który kontroluje do dziś (tzw. Rawa Wschodnia). W roku 489 przed nową erą Rawa wraz z Polandią i Krusią podbiły Śródlesie. Rawa urosła do rangi mocarstwa - jednak tylko chwilowo.

Z każdym rokiem Rawa traciła na znaczeniu ze względu na nieudolność władców - każdy następca tronu był bowiem jednocześnie wiceksięciem Rawy Wschodniej i nie każdy z nich potrafił odnaleźć się w nowych warunkach. W roku 411 Rawa ponownie związała się z Polandią i zaatakowała Kardocję, dawnego sojusznika. W wyniku tej wojny przyłączono fragment wybrzeża i koniec Półwyspu Lechowskiego. Były to jednak ostatnie zdobycze terytorialne Rawy. W roku 399 niepodległość wywalczył Wschodni Brzeg Vislawii. W roku 373 Rawa została zaatakowana przez Polandię i utraciła spory kawałek ziemi. Kilkanaście lat później odłączył się Półwysep Lechowski.

Mapa autostrad w kraju

W roku 307 osłabiona wojnami na wschodzie i widmem braku następcy tronu Rawa podpisała unię w Roosenwiku ze Stanią. Na jej podstawie syn stańskiego króla, Edward z dynastii Ostramowików, wziął ślub z wiceksięciem Rawy Wschodniej, Elmirą. W 295 roku sam został wielkim księciem Rawy, po czym dokonał gruntownych reform. W ich wyniku wiceksięciom Rawy Wschodniej nie wolno było przejmować głównego tronu w sytuacji, gdy w rodzie był jakiś inny możliwy następca. Dało to początek renowacji kraju, a Edward po latach zyskał przydomek "Wielki". Odnoga dynastii Ostramowików zapoczątkowana przez Edwarda II Wielkiego i Elmirę, Rawostramowikowie, panuje w kraju do dziś.

Zobacz też

Advertisement