Bezsensopedia
Advertisement

Demokracja szlachecka – ogólne pojęcie praw polskiej szlachty. Zbiór idiotycznych jak na ten okres czasu ustaleń, które pozwalają stwierdzić, iż szlachta to nic innego jak ekipa bezrobotnych bogaczy. Zniesienie praw szlachty nastąpiło dopiero z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a wtedy było już stanowczo za późno.

Przykłady praw szlachty[]

  • Liberum veto (łac. Nie pozwalam!) – najgorsze prawo szlacheckie. Dzięki niemu nasz kraj upadł. Za każdym razem, gdy jakiś szlachcic odważył się to powiedzieć obrady sejmu się kończyły, a wszystkie podjęte uchwały w mig unieważniano. Gdyby prawo to obowiązywało dziś to nikt by tu nie mieszkał...
  • Wolna elekcja – od króla Henryka Walezego, wolna elekcja była jednym z praw szlacheckich. Co jakiś czas wybierano króla Polski. Zawsze był to jakiś głupol, który nie miał pojęcia o rządzeniu krajem (choć były wyjątki np. Jan III Sobieski).
  • Posiadanie ziem i chłopów – to chyba każdy pamięta. Szlachta posiadała ziemię, na której pracowali chłopi (którzy byli alternatywą dla niewolników na zachodzie). Chłopi nie mieli praw, a nawet nie mogli opuszczać folwarków. Było to złe prawo, bo dzięki niemu szlachta się bogaciła, a państwa ubywało... Dopiero Tadeusz Kościuszko dla beki się tym zainteresował.
  • Rządzenie krajem – król był tylko marnym gościem w rękach szlachty. To ona rządziła Rzeczpospolitą.


Klepsydra To tylko zalążek artykułu z dziedziny historii. Jeśli idziesz z duchem czasu – rozbuduj to hasło.

Advertisement