Bezsensopedia
Advertisement

Regulamin Bezsensopedii składa się z dwóch części. Dział najważniejsze zasady jest niezmienny, gdyż zawiera on podstawowe, ogólne zasady obowiązujące od początku istnienia projektu i nadające mu odpowiedni kształt. Pozostałe zasady uchwalane i odwoływane są one większością 2/3 głosów (prawo głosu mają użytkownicy mający ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej miesięczny staż w projekcie) w głosowaniu trwającym minimum dwa tygodnie. Obie części regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników.

Najważniejsze zasady

Bezsensopedia jest przyjazną encyklopedią humorystyczną. Można tutaj zarówno zamieszczać dowcipne opisy rzeczywistych pojęć, jak i całkowitą twórczość własną.

W projekcie zabronione jest zamieszczanie treści:

 • obraźliwych,
 • rasistowskich, antysemickich, powielających krzywdzące stereotypy itd.,
 • o tematyce religijnej (o wyznaniach, obiektach kultu, domach modlitwy, organizacjach religijnych itd.),
 • poruszających tematy szczególnie kontrowersyjne.

Dodawane materiały nie mogą łamać praw autorskich. W relacjach między użytkownikami obowiązuje kultura (niedopuszczalne są ataki osobiste, wprowadzanie innych użytkowników w błąd, wyśmiewanie ich na forum itd.)

Pozostałe zasady

Propozycje dotyczące uchwalania/odwoływania/zmieniania zasad zgłaszamy tutaj.

Edytowanie

Biografie

Zabrania się pisania osobnych artykułów o osobach żyjących lub niedawno zmarłych. Jeśli można na temat jakiejś osobistości napisać coś naprawdę zabawnego (nie obraźliwego) to należy uczynić to w artykułach dotyczących tej osoby w sposób pośredni.

Biografię osoby rzeczywistej można stworzyć, gdy minęło co najmniej 50 lat od jej śmierci.

Treści wulgarne

Jeśli artykuł zawiera wulgaryzmy należy je ocenzurować (np. k...) lub cały artykuł oznaczyć szablonem {{wulgaryzmy}}.

Polityka

Nie należy pisać haseł o bieżących wydarzeniach politycznych (trwające kampanie wyborcze, ustawy przechodzące właśnie proces legislacyjny, obradujące komisje, wypowiedzi sprzed mniej niż miesiąca).

Treści z Nonsensopedii

Kopiowanie na Bezsensopedię treści z Nonsensopedii (nawet z zachowaniem licencji) jest zabronione. Wyjątkiem są jedynie grafiki na licencji Public Domain i treści pochodzące z innych projektów.

Grafiki

Na Bezsensopedię można przesyłać jedynie grafiki o odpowiedniej licencji oraz zawartości.

 • Można wgrywać jedynie grafiki na wolnych licencjach oraz:
  • Fotomontaże wykonane przez użytkowników Bezsensopedii.
  • Zrzuty ekranu programów pracujących w trybie niepełnoekranowym (Za zrzut ekranu uznaje się obraz całego pulpitu lub jego fragmentu zawierającego czytelną górną część okna otwartego programu z widoczną nazwą programu i adresem strony (w przypadku stron internetowych)).
  • Zrzuty ekranu programów pracujących w trybie pełnoekranowym (w tym gier komputerowych) oraz kadry z filmów, w sytuacji, gdy mogą wnieść sporo treści merytorycznej do artykułu. Takich grafik nie wolno wrzucać w masowych ilościach.
  • Pliki swobodnie rozpowszechniane na wielu stronach, których autor praktycznie nie jest możliwy do ustalenia.
 • Nie można więc wgrywać m.in. plików przypadkowo znalezionych w Internecie z zastrzeżonymi wszelkimi prawami autorskimi.
 • Przesyłane grafiki nie mogą zawierać treści:
  • pornograficznych,
  • bardzo drastycznych (np. zmasakrowane zwłoki, poważne obrażenia),
  • obscenicznych (np. zdjęcie penisa w zbliżeniu).
 • Grafiki przedstawiające treści mniej rażące, ale mogące wzbudzać niesmak (np. golizna bez kontekstu erotycznego, treści lekko drastyczne, fekalia itd.) można wgrywać w niewielkich ilościach, ale artykuły, które je zawierają, muszą być oznaczone szablonem {{niesmaczne}}.

Społeczność

Nazwa użytkownika

Z racji tego, że nazwa użytkownika jest stale widoczna w historiach edycji zabronione są nazwy:

 • wulgarne
 • obraźliwe
 • jawnie wyrażające poglądy polityczne (np. głosuję na XYZ, zalegalizować XYZ)
 • o charakterze religijnym lub antyreligijnym

Konta o wyżej wymienionych nazwach będą blokowane na stałe.

Przyznawanie medali

 1. Medale przyznaje się w dwóch kategoriach: artykuł na medal i fikcja na medal.
  1. Do pierwszej kategorii brane są pod uwagę artykuły z przestrzeni głównej, Utwór: oraz Poradnik:.
  2. Do drugiej kategorii brane są pod uwagę tylko strony z przestrzeni nazw Fikcja:.
 2. Medale przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie.
 3. Prawo głosu mają użytkownicy mający w momencie rozpoczęcia głosowania ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej dwutygodniowy staż w projekcie.
 4. Zgłoszony materiał otrzymuje medal, jeśli otrzymał minimum 2/3 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 5. Administrator ma prawo przerwać głosowanie z wynikiem negatywnym, jeśli zgłoszony materiał:
  • jest zbyt mały:
   1. W przypadku artykułu na medal - teksty o długości mniejszej, niż 2000 bajtów;
   2. W przypadku fikcji na medal - teksty o długości mniejszej, niż 1000 bajtów;
  • posiada rażące błędy ortograficzne, stylistyczne lub techniczne;
  • jest niezgodny z regulaminem lub budzi w tej kwestii spore wątpliwości;
  • nie został stworzony przez użytkownika Bezsensopedii;
  • kwalifikuje się jako czysty bezsens.
 6. Wyróżniony materiał jest prezentowany w odpowiedniej rubryce do wyboru kolejnego, ale nie krócej niż tydzień. Rubryki te znajdują się na stronie głównej oraz w przypadku fikcji na medal dodatkowo na stronie Fikcja:Strona główna. Jeśli w ciągu tygodnia zostanie przyznany kolejny medal w danej kategorii, to materiał musi poczekać. Jeśli w fazie oczekiwania są przynajmniej trzy materiały, zaleca się zawieszenie przyjmowania nowych zgłoszeń.
 7. W przypadku, gdy wyróżniony materiał znajduje się na stronie głównej przynajmniej od miesiąca, administrator ma prawo wyjątkowo skrócić następne głosowanie do minimum 3 dni. Gdy materiał nie został zmieniony przynajmniej od 3 miesięcy, powinien zostać zastąpiony losowo wybranym wcześniejszym wyróżnieniem z danej kategorii. Dodatkowo, każdy administrator ma wtedy prawo przyznać kolejny medal w kategorii bez przeprowadzania głosowania.
 8. W wyjątkowych sytuacjach ogłoszonych przez administratorów medale mogą zostać przyznane w inny, nieuwzględniony tutaj sposób.
 9. Każdemu wyróżnionemu materiałowi medal można odebrać. Aby odebrać medal, należy przeprowadzić głosowanie analogicznie do procedury przyznawania medali (2/3 głosujących musi poprzeć wniosek o odebranie medalu). Głosowanie w sprawie odebrania medalu można rozpocząć nie wcześniej, niż pół roku po jego przyznaniu lub po ostatnim głosowaniu w kwestii jego odebrania.

Uprawnienia administratora

 • Głosowanie w PUA (przyznawanie uprawnień administratora) powinno odbywać się na tych zasadach:
  • Kandydatami na administratorów mogą zostać użytkownicy, którzy wykonali na Bezsensopedii co najmniej 250 pożytecznych edycji i są aktywni od co najmniej 3 miesięcy. Kandydaci nie mogą być także karani przez administratorów w okresie miesiąca przed zgłoszeniem.
  • Uprawnienia przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie rozpoczynanego przez zgłoszonego użytkownika poprzez potwierdzenie kandydatury. Można zgłaszać innych użytkowników.
  • Prawo głosu mają użytkownicy mający ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej miesięczny staż w projekcie (z wyłączeniem kandydata).
  • Kandydat otrzymuje uprawnienia, jeśli otrzymał minimum 3/4 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 • Jeśli członek administracji jest nieaktywny od przynajmniej miesiąca, należy zaznaczyć to na liście w sekcji Uwagi.
 • Biurokrata ma prawo natychmiastowo odebrać użytkownikowi uprawnienia administratora, jeśli jest on całkowicie nieaktywny (brak edycji w ciągu ostatnich trzech miesięcy) lub jego zdaniem dopuścił się rażących nadużyć (w takim wypadku musi jednak swoją decyzję dodatkowo uzasadnić na stronie dyskusji zdegradowanego użytkownika).
 • Poza tym uprawnienia administratora można odebrać decyzją społeczności, jeśli w głosowaniu odbywającym się na identycznych zasadach jak PUA 3/4 głosujących opowie się za odebraniem uprawnień.
 • Aby odzyskać uprawnienia administratora, użytkownik musi ponownie przejść głosowanie w PUA. Głosowania tego nie można rozpocząć wcześniej niż miesiąc po odebraniu uprawnień. Dotyczy to również użytkowników, którzy sami zrzekli się uprawnień.
Advertisement