Bezsensopedia
Advertisement

Głosowanie w PUA (przyznawanie uprawnień administratora) powinno odbywać się na tych zasadach:

  • Kandydatami na administratorów mogą zostać użytkownicy, którzy wykonali na Bezsensopedii co najmniej 250 pożytecznych edycji i są aktywni od co najmniej 3 miesięcy. Kandydaci nie mogą być także karani przez administratorów w okresie miesiąca przed zgłoszeniem.
  • Uprawnienia przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie rozpoczynanego przez zgłoszonego użytkownika poprzez potwierdzenie kandydatury. Można zgłaszać innych użytkowników.
  • Prawo głosu mają użytkownicy mający ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej miesięczny staż w projekcie.
  • Kandydat otrzymuje uprawnienia, jeśli otrzymał minimum 3/4 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).

Zgłoszenie

Aby zgłosić kandydata do przyznania mu uprawnień wklej następujący kod:

=== [[Użytkownik:XXX|XXX]] ===
<!--{{Czasomierz|{{subst:CURRENTTIMESTAMP}}|dni=14}}-->
<!-- Znaczniki wokół szablonu powyżej oraz tę linijkę kandydat musi usunąć w momencie potwierdzenia kandydatury -->
* Uzasadnienie ~~~~
* Potwierdzenie
;Za
#...
;Przeciw
#...
;Wstrzymuję się
#...
;Dyskusja

Uwagi:

  • W miejsce XXX wstawiasz login kandydata.
  • Czasomierz wstawia tylko kandydat.
  • Potwierdzenie jest nieważne bez podpisu kandydata.
  • Słowa uzasadnienie i potwierdzenie należy zastąpić swoimi argumentami.

Głosowania

Zobacz też

Advertisement