FANDOM


Medale to wyróżnienia przyznawane przez bezsensopedystów w drodze głosowania ponadprzeciętnym materiałom. Wyróżnienia te przyznaje się w dwóch kategoriach:

Zasady przyznawania medali edytuj

 1. Medale przyznaje się w dwóch kategoriach: artykuł na medal i fikcja na medal.
  1. Do pierwszej kategorii brane są pod uwagę artykuły z przestrzeni głównej, Utwór: oraz Poradnik:.
  2. Do drugiej kategorii brane są pod uwagę tylko strony z przestrzeni nazw Fikcja:.
 2. Medale przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie.
 3. Prawo głosu posiadają użytkownicy mający w momencie rozpoczęcia głosowania ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej dwutygodniowy staż w projekcie.
 4. Zgłoszony materiał otrzymuje medal, jeśli otrzymał minimum 2/3 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 5. Administrator ma prawo przerwać głosowanie z wynikiem negatywnym, jeśli zgłoszony materiał:
  • jest zbyt mały:
   1. W przypadku artykułu na medal - teksty o długości mniejszej, niż 2000 bajtów;
   2. W przypadku fikcji na medal - teksty o długości mniejszej, niż 1000 bajtów;
  • posiada rażące błędy ortograficzne, stylistyczne lub techniczne;
  • jest niezgodny z regulaminem lub budzi w tej kwestii spore wątpliwości;
  • nie został stworzony przez użytkownika Bezsensopedii;
  • kwalifikuje się jako czysty bezsens.
 6. Wyróżniony materiał jest prezentowany w odpowiedniej rubryce do wyboru kolejnego, ale nie krócej niż tydzień. Rubryki te znajdują się na stronie głównej oraz w przypadku fikcji na medal dodatkowo na stronie Fikcja:Strona główna. Jeśli w ciągu tygodnia zostanie przyznany kolejny medal w danej kategorii, to materiał musi poczekać. Jeśli w fazie oczekiwania są przynajmniej trzy materiały, zaleca się zawieszenie przyjmowania nowych zgłoszeń.
 7. W przypadku, gdy wyróżniony materiał znajduje się na stronie głównej przynajmniej od miesiąca, administrator ma prawo wyjątkowo skrócić następne głosowanie do minimum 3 dni. Gdy materiał nie został zmieniony przynajmniej od 3 miesięcy, powinien zostać zastąpiony losowo wybranym wcześniejszym wyróżnieniem z danej kategorii. Dodatkowo, każdy administrator ma wtedy prawo przyznać kolejny medal w kategorii bez przeprowadzania głosowania.
 8. W wyjątkowych sytuacjach ogłoszonych przez administratorów medale mogą zostać przyznane w inny, nieuwzględniony tutaj sposób.
 9. Każdemu wyróżnionemu materiałowi medal można odebrać. Aby odebrać medal, należy przeprowadzić głosowanie analogicznie do procedury przyznawania medali (2/3 głosujących musi poprzeć wniosek o odebranie medalu). Głosowanie w sprawie odebrania medalu można rozpocząć nie wcześniej, niż pół roku po jego przyznaniu lub po ostatnim głosowaniu w kwestii jego odebrania.

Powyższe zasady zostały uchwalone w formie ustawy.

Kategorie edytuj

Kategoria Strona do głosowania Sposób oznaczania Szablon str. głównej Kategoria zbiorcza
Artykuł Bezsensopedia:Artykuł na medal {{medal}} {{artykuł na medal}} Kategoria:Artykuły na medal
Fikcja Bezsensopedia:Fikcja na medal {{medal|fikcja}} {{fikcja na medal}} Kategoria:Fikcje na medal

Aktualne głosowania edytujArchiwum edytuj

Wszystkie zakończone głosowania znajdują się w archiwum.

Aktualne wyróżnienia edytuj

Cucumis sativus

Reprezentacja Finlandii dzisiaj

Reprezentacja Finlandii w skokach narciarskich – grupa fińskich zawodników zajmujących się skakaniem na nartach. Kiedyś kozaczyli na wszystkich skoczniach niczym współczesna Austria, dzisiaj w tabeli obijają się gdzieś pomiędzy Rosjanami a Włochami.

Finowie mają kilka fajnych skoczni, z czego część na dalekiej północy gdzie jest bardzo zimno i trzeba dogrzewać się Finlandią. Z tego powodu jest to jedna z najbardziej rozpitych grup sportowców.

Niektórzy skoczkowie, którzy nie zmieścili się w kadrze postanowili wykorzystać talent do picia w innej branży - założyli zespół rockowy o nazwie Jumping Twins.

Czytaj całośćGłosowanieArtykuły na medal


Flaga Polandii Południowej

Flaga kraju

Polandia Południowa (niekiedy określana także jako Śródlesie) - kraj leżący w północnej Polonii, mający stolicę w Czerngradzie. Graniczy od północy z Polandią, od północnego wschodu ze Wschodnim Brzegiem Vislawii, od wschodu z Czerwoną Krusią, od południa z Ladią, od południowego zachodu z Wielkokrainą, od zachodu z Mhaumbą i od północnego zachodu z Rawą. W kraju od ponad 80 lat rządzi jedna partia, której aktualnie przewodzi Artis Tischler.

Historia

Po rozpadzie Śródlesia w -484 roku wśród wielu mieszkańców tych rejonów w dalszym ciągu silna była tożsamość narodowa. Szczególnie mocno skierowana ona była przeciwko Polandii, która zagarnęła większość terytorium kraju. W -399 roku od Rawy uwolnił się Wschodni Brzeg Vislawii, w którym także większość (ok. 60%) stanowili ludzie o narodowości śródleskiej. Polandii udało się ochronić przed ruchami separatystycznymi, przyznając tej nacji spore przywileje.