FANDOM


Medale to wyróżnienia przyznawane przez bezsensopedystów w drodze głosowania ponadprzeciętnym materiałom. Wyróżnienia te przyznaje się w dwóch kategoriach:

Zasady przyznawania medali edytuj

 1. Medale przyznaje się w dwóch kategoriach: artykuł na medal i fikcja na medal.
  1. Do pierwszej kategorii brane są pod uwagę artykuły z przestrzeni głównej, Utwór: oraz Poradnik:.
  2. Do drugiej kategorii brane są pod uwagę tylko strony z przestrzeni nazw Fikcja:.
 2. Medale przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie.
 3. Prawo głosu posiadają użytkownicy mający w momencie rozpoczęcia głosowania ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej dwutygodniowy staż w projekcie.
 4. Zgłoszony materiał otrzymuje medal, jeśli otrzymał minimum 2/3 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 5. Administrator ma prawo przerwać głosowanie z wynikiem negatywnym, jeśli zgłoszony materiał:
  • jest zbyt mały:
   1. W przypadku artykułu na medal - teksty o długości mniejszej, niż 2000 bajtów;
   2. W przypadku fikcji na medal - teksty o długości mniejszej, niż 1000 bajtów;
  • posiada rażące błędy ortograficzne, stylistyczne lub techniczne;
  • jest niezgodny z regulaminem lub budzi w tej kwestii spore wątpliwości;
  • nie został stworzony przez użytkownika Bezsensopedii;
  • kwalifikuje się jako czysty bezsens.
 6. Wyróżniony materiał jest prezentowany w odpowiedniej rubryce do wyboru kolejnego, ale nie krócej niż tydzień. Rubryki te znajdują się na stronie głównej oraz w przypadku fikcji na medal dodatkowo na stronie Fikcja:Strona główna. Jeśli w ciągu tygodnia zostanie przyznany kolejny medal w danej kategorii, to materiał musi poczekać. Jeśli w fazie oczekiwania są przynajmniej trzy materiały, zaleca się zawieszenie przyjmowania nowych zgłoszeń.
 7. W przypadku, gdy wyróżniony materiał znajduje się na stronie głównej przynajmniej od miesiąca, administrator ma prawo wyjątkowo skrócić następne głosowanie do minimum 3 dni. Gdy materiał nie został zmieniony przynajmniej od 3 miesięcy, powinien zostać zastąpiony losowo wybranym wcześniejszym wyróżnieniem z danej kategorii. Dodatkowo, każdy administrator ma wtedy prawo przyznać kolejny medal w kategorii bez przeprowadzania głosowania.
 8. W wyjątkowych sytuacjach ogłoszonych przez administratorów medale mogą zostać przyznane w inny, nieuwzględniony tutaj sposób.
 9. Każdemu wyróżnionemu materiałowi medal można odebrać. Aby odebrać medal, należy przeprowadzić głosowanie analogicznie do procedury przyznawania medali (2/3 głosujących musi poprzeć wniosek o odebranie medalu). Głosowanie w sprawie odebrania medalu można rozpocząć nie wcześniej, niż pół roku po jego przyznaniu lub po ostatnim głosowaniu w kwestii jego odebrania.

Powyższe zasady zostały uchwalone w formie ustawy.

Kategorie edytuj

Kategoria Strona do głosowania Sposób oznaczania Szablon str. głównej Kategoria zbiorcza
Artykuł Bezsensopedia:Artykuł na medal {{medal}} {{artykuł na medal}} Kategoria:Artykuły na medal
Fikcja Bezsensopedia:Fikcja na medal {{medal|fikcja}} {{fikcja na medal}} Kategoria:Fikcje na medal

Aktualne głosowania edytujArchiwum edytuj

Wszystkie zakończone głosowania znajdują się w archiwum.

Aktualne wyróżnienia edytuj

Certak

Dżungla, która zimą zmienia się w skocznię jeszcze większą dżunglę

Čerťák – kompleks aż pięciu skoczni, ale wymyślający nazwę byli bardziej kreatywni i stworzyli własną. Na mamuciej skoczni często są problemy z wiatrem, stąd w pewnym sensie wzięła się nie każdemu pasująca nazwa. Niby skocznia jest osłonięta wiatrochronem przed porywami, ale to nijak nie pomaga. Oficjalnie podniesienie osłon ma skutkować powstaniem nieprzyjemnego tunelu powietrznego, ale tak naprawdę jest to robione specjalnie, aby Hofer miał co przekładać i odwoływać. Na złość naszym, Čerťák jest tylko kilka kilometrów od granicy.

Czytaj całośćGłosowanieArtykuły na medal


Flaga Polandii Południowej

Flaga kraju

Polandia Południowa (niekiedy określana także jako Śródlesie) - kraj leżący w północnej Polonii, mający stolicę w Czerngradzie. Graniczy od północy z Polandią, od północnego wschodu ze Wschodnim Brzegiem Vislawii, od wschodu z Czerwoną Krusią, od południa z Ladią, od południowego zachodu z Wielkokrainą, od zachodu z Mhaumbą i od północnego zachodu z Rawą. W kraju od ponad 80 lat rządzi jedna partia, której aktualnie przewodzi Artis Tischler.

Historia

Po rozpadzie Śródlesia w -484 roku wśród wielu mieszkańców tych rejonów w dalszym ciągu silna była tożsamość narodowa. Szczególnie mocno skierowana ona była przeciwko Polandii, która zagarnęła większość terytorium kraju. W -399 roku od Rawy uwolnił się Wschodni Brzeg Vislawii, w którym także większość (ok. 60%) stanowili ludzie o narodowości śródleskiej. Polandii udało się ochronić przed ruchami separatystycznymi, przyznając tej nacji spore przywileje.Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.