Bezsensopedia
Advertisement

Medal

Artykuł na medal to artykuł wyróżniony przez bezsensopedystów jako wybitny, mogący stanowić wzór do naśladowania.

Zasady przyznawania wyróżnienia

 1. Medale przyznaje się w trzech kategoriach: artykuł na medal, grafika na medal i fikcja na medal.
  1. Do pierwszej kategorii brane są pod uwagę artykuły z przestrzeni głównej, Utwór: oraz Poradnik:.
  2. Do drugiej kategorii brane są pod uwagę wszystkie autorskie pliki graficzne.
  3. Do trzeciej kategorii brane są pod uwagę tylko strony z przestrzeni nazw Fikcja:.
 2. Medale przyznaje się w drodze głosowania trwającego dwa tygodnie.
 3. Prawo głosu mają użytkownicy mający w momencie rozpoczęcia głosowania ponad 25 pożytecznych edycji i co najmniej dwutygodniowy staż w projekcie.
 4. Zgłoszony materiał otrzymuje medal, jeśli otrzymał minimum 2/3 głosów "za" (głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 5. Administrator ma prawo przerwać głosowanie z wynikiem negatywnym, jeśli zgłoszony materiał:
  • jest zbyt mały:
   1. W przypadku artykułu na medal - teksty o długości mniejszej, niż 2000 bajtów;
   2. W przypadku grafiki na medal - pliki o szerokości mniejszej, niż 300px;
   3. W przypadku fikcji na medal - teksty o długości mniejszej, niż 1000 bajtów;
  • posiada rażące błędy ortograficzne, stylistyczne lub techniczne;
  • jest niezgodny z regulaminem lub budzi w tej kwestii spore wątpliwości;
  • nie został stworzony przez użytkownika Bezsensopedii;
  • kwalifikuje się jako czysty bezsens.
 6. Wyróżniony materiał jest prezentowany w odpowiedniej rubryce do wyboru kolejnego, ale nie krócej niż tydzień. Rubryki te znajdują się na stronie głównej oraz w przypadku fikcji na medal dodatkowo na stronie Fikcja:Strona główna. Jeśli w ciągu tygodnia zostanie przyznany kolejny medal w danej kategorii, to materiał musi poczekać. Jeśli w fazie oczekiwania są przynajmniej trzy materiały, zaleca się zawieszenie przyjmowania nowych zgłoszeń.
 7. W przypadku, gdy wyróżniony materiał znajduje się na stronie głównej przynajmniej od miesiąca, administrator ma prawo wyjątkowo skrócić następne głosowanie do minimum 3 dni. Gdy materiał nie został zmieniony przynajmniej od 3 miesięcy, powinien zostać zastąpiony losowo wybranym wcześniejszym wyróżnieniem z danej kategorii. Dodatkowo, każdy administrator ma wtedy prawo przyznać kolejny medal w kategorii bez przeprowadzania głosowania.
 8. W wyjątkowych sytuacjach ogłoszonych przez administratorów medale mogą zostać przyznane w inny, nieuwzględniony tutaj sposób.
 9. Każdemu wyróżnionemu materiałowi medal można odebrać. Aby odebrać medal, należy przeprowadzić głosowanie analogicznie do procedury przyznawania medali (2/3 głosujących musi poprzeć wniosek o odebranie medalu). Głosowanie w sprawie odebrania medalu można rozpocząć nie wcześniej, niż pół roku po jego przyznaniu lub po ostatnim głosowaniu w kwestii jego odebrania.

Powyższe zasady zostały uchwalone w formie ustawy.

Zgłoszenia

Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia wklej następujący kod:

;[[Nazwa artykułu]]
{{Czasomierz|{{subst:CURRENTTIMESTAMP}}|dni=14}}
Uzasadnienie ~~~~
;[[Plik:Tak.png|20px]]Głosy za:
#...
;[[Plik:Nie.png|20px]]Głosy przeciw:
#...
;Dyskusja:


Zobacz też

Advertisement