Bezsensopedia
Advertisement


Gwiazda Ten artykuł zajął III miejsce w plebiscycie na najlepszy artykuł 2017. Gratulujemy!


Medal Ten artykuł otrzymał medal, więc na pewno jest bardzo fajny.
Częstochowskie tramwaje

Wstawienie obrazka mającego niewiele wspólnego z tematem może być przykładem bełkotu

Paint

W przypadku obrazów graficznych odpowiednikiem bełkotu są bazgroły

Bełkot – wypowiedź, która nie trzyma się kupy. Mianem tym określamy niewyraźną mowę lub sformułowania trudne/niemożliwe do zrozumienia. Bełkot występuje w wielu miejscach, lecz pod różnymi postaciami. Posługują się nim zarówno osoby uchodzące za prymitywne, jak i osoby (za) bardzo wykształcone (np. niektórzy filozofowie).

Mimo wszystko są jednak dziedziny, gdzie bełkotu jest bardzo mało. Przykładem tego może być matematyka, gdzie wszystko musi trzymać się nienaruszalnych zasad logiki. Niektórzy postrzegają to jednak jako wadę, gdyż zmniejsza im to pole działania (jeśli się nie nauczysz i nie zrozumiesz, to na klasówce nic nie wymyślisz).

Z bełkotem spokrewnione jest wodolejstwo. Te dwa nurty różnią się tym, że wodolejstwo ukrywa niedobory wiedzy nadmiarem słów, a bełkot niedomiarem logiki.

Rodzaje bełkotu[]

  • Bełkot klasyczny – treści niezrozumiałe z przyczyn fizycznych, czyli niewyraźna mowa lub tekst zawierający tyle błędów, że nie da się go odczytać bez dostania ataku nerwicy natręctw. Z bełkotem klasycznym mamy do czynienia w przypadku wypowiedzi osób nietrzeźwych, dwulatków, osób z ogromną wadą wymowy itd. W formie pisemnej bełkot klasyczny jest domeną pokemonów i niektórych uczniów.
  • Bełkot szkolny – występuje w przypadku wypowiedzi ucznia, który jest niezbyt zorientowany w temacie. Charakteryzuje się długim zastanawianiem się przed każdym wypowiedzianym słowem i dziwną konstrukcją zdań. Wypowiedzi zawierające duże bełkotu szkolnego wyglądają mniej więcej tak: Gwinea Równikowa… to państwo… eee… państwo… na równiku… jest tam ciepło… chyba… rosną banany… kawa… chyba że… eee… nieprawda? W przypadku bełkotu szkolnego może wystąpić bełkot wtórny tzn. osoba najpierw powie jakąś bzdurę, a potem na siłę próbuje ją udowodnić (nie zawsze uwzględniając prawa logiki).
Juan Gris

Bełkot artystyczny, czy może awangarda?

  • Bełkot artystyczny – twórczość artystyczna, charakteryzująca się ogromną liczbą przenośni, nielogicznych porównań i innych środków stylistycznych przy jednoczesnym braku właściwej treści. Pojawia się w niektórych wierszach i w wielu utworach muzycznych (głównie popowych). Przykładem bełkotu artystycznego mogą być fragmenty utworu Nasze słowa, nasze dni, takie jak dzień zachodzi ciepłem twego ciała ja i ty lub gdzieś za oknem ktoś udaje kogoś, a nie jest nim. Za bełkot artystyczny można uznać także niektóre przykłady sztuki abstrakcyjnej.
  • Bełkot pseudonaukowy – używanie dużej ilości trudnych słów i zawiłych pojęć do tłumaczenia różnych zjawisk. Stosowanie bełkotu naukowego ma sprawiać, że tekst wydaje się mądrzejszy i bardziej profesjonalny, dlatego używają go zwykle osoby posiadające mgliste pojęcie o swojej dziedzinie. Największym archiwum bełkotu pseudonaukowego jest Wikipedia.
  • Bełkot techniczny – jest to forma wypowiedzi najczęściej spotykanych podczas wszelkich narad zwołanych w celu przygotowania nowego projektu, prowadzenia projektu lub rozwiązania problemu technicznego na uruchomionym już obiekcie. Charakteryzuje się głównie nagminnym odbieganiem od tematu, co sugeruje próbę oddania głosu komukolwiek innemu. Warunkiem wystarczającym takiej klasyfikacji jest nieznajomość tematyki spotkania (narady). Pobieżna wiedza ("od dołu") z zakresu spotkania jest warunkiem koniecznym. Bełkot techniczny jest pielęgnowany przez magistrów bez odpowiedniego zasobu wiedzy stricte technicznej. Biegli w bełkocie technicznym często transcendują w kierunku agresji, za którą skutecznie chowają niekompetencję. Mistrzowie bełkotu technicznego kończą narady wydając z siebie nieartykułowane dźwięki, czasem wspomagane rękoczynem.
  • Bełkot filozoficzny – usilne próby tłumaczenia wszystkiego nielogicznymi metodami i udowadnianie, że wszystko nie jest takie, jak jest. Bełkot filozoficzny wyewoluował w dwóch kierunkach: egzystencjalnym i (nie)logicznym. Bełkot filozoficzny egzystencjalny to bezustanne poszukiwanie sensu życia, zazwyczaj kończące się wnioskiem, że sens życia nie istnieje lub jest nim tylko seks. Bełkot filozoficzny (nie)logiczny jest natomiast stawianiem dziwnych tez typu biały koń nie jest koniem i jeszcze dziwniejszym udowadnianiem ich.
  • Bełkot polityczny – wypowiedzi niektórych polityków charakteryzujące się przedkładaniem własnych opinii ponad prawa logiki. Dzięki bełkotowi politycznemu możemy dowiedzieć się, że [tu wstaw nazwisko dowolnego polityka] odpowiada za całe zło na świecie, jest faszystą i trzeba go spalić. Bełkot polityczny nie musi trzymać się logiki. Odpowiedni ludzie każdą bzdurę przedstawią na twoją korzyść. W bełkocie politycznym często występuje także bełkot wtórny zapożyczony z bełkotu szkolnego.
  • Bełkot humorystyczny – humor opierający się na opinii, że wszystko, co nie trzyma się kupy jest śmieszne. W pewnym stopniu jest to prawda, czego przykładem może być Wielki mix Bezsensopedii. Jeśli jednak występuje w zbyt dużej ilości, przypomina raczej spam niż humor. Przykładowo, jeśli widzimy kabareciarza tarzającego się przez dziesięć minut po scenie, pieprzącego o niczym, i śmiejącego się z samego siebie, wzbudza to raczej politowanie.

Zobacz też[]

Advertisement