Bezsensopedia
Advertisement
Ń ń

Ń (małe ń) jest dziewiętnastą literą biało-czerwonego alfabetu i służy do zapisu spółgłoski nosowej podniebiennej. U nas nie zaczyna żadnego słowa (bidula). Znają ją osoby, mówiące dolnołużyckim, wilamowickim, oraz po białoruskiej łacinie kuchennej (odpowiednik cyrylicznego: нь). W językach czeskim i słowackim jej odpowiednikiem jest ň, a w serbsko-chorwackim nj / њ . Używamy jej w 0,20 [1].

Przypisy

Advertisement